Регистър на освободени гаранции
м.07.2022 Община Айтос м.04.2022 Община Айтос м.10.2021 Община Айтос м.06.2021 Община Айтос м.04.2021 Община Айтос м.03.2021 Община Айтос м.02.2021 Община Айтос м.01.2021 Община Айтос м.12.2020г КОВЗС м.12.2020 Община Айтос м.10.2020 Община Айтос м.12.2020 ОЦСЗУ м.11.2020 ОЦСЗУ м.11.2020 ОЦСЗУ м.10.2020 ОЦСЗУ КОВЗСм.10.2020г м.08.2020 Община Айтос м.05.2020 Община Айтос КОВЗС 05.2020 КОВЗС 04.2020 г. м.04.2020 Община Айтос м.02.2020 Община Айтос м.02.2020 ОЦСЗУ м.01.2020 Община Айтос КОВЗС 01.2020 г. м.12.2019 Община Айтос м.11.2019 Община Айтос м.09.2019 Община Айтос м.08.2019 Община Айтос м.03.2019 ОЦСЗУ м.01.2019 КОВЗС м.12.2018 КОВЗС м.10.2017 КОВЗС м.07.2018 КОВЗС м.04.2017 КОВЗС м.01.2018 КОВЗС м.01.2017 КОВЗС м.02.2019 Община Айтос м.02.2019 ОЦСЗУ м. 12.2018 Община Айтос м. 11.2018 Община Айтос м. 10.2018 Община Айтос м. 09.2018 Община Айтос м. 05.2018 Община Айтос м. 03.2018 Община Айтос м. 01.2018 Община Айтос м. 12.2017 Община Айтос м. 07.2017 Община Айтос м. 05.2017 Община Айтос м. 02.2017 Община Айтос м. 01.2017 Община Айтос м. 12.2016 Община Айтос м. 11.2016 Община Айтос м. 10.2016 Община Айтос м. 09.2016 Община Айтос м. 07.2016 Община Айтос м. 06.2016 Община Айтос м. 05.2016 Община Айтос м. 04.2016 Община Айтос м. 03.2016 Община Айтос м. 02.2016 Община Айтос м.01.2016 Община Айтос м. 12.2015 Община Айтос м. 11.2015 Община Айтос м. 10.2015 Община Айтос м. 09.2015 Община Айтос м. 08.2015 Община Айтос м. 01.2015 Община Айтос м. 02.2015 Община Айтос м. 03.2015 Община Айтос м. 04.2015 Община Айтос м. 06.2015 Община Айтос м. 07.2015 Община Айтос