Местни избори 2019

 

Общинска избирателна комисия Айтос - виж тук

 

Съобщение ЦИК Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Важни срокове за изборите за кмет на кметство с.Карагеоргиево Покана за консултации за СИК с. Карагеоргиево - публикувано на 14.08.2020 г. Заповед за обяваване на избирателните списъци в кметство Карагеориево- обявена на 12.08.2020 г. Заповед за образуване на избирателни секции с.Карагеоргиево - публикувана на 07.08.2020 г. Подвижна избирателна секция Заповед за агитационни материали Важни срокове за местните избори на 27 октомври 2019 г. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Заповед за обявяване на избирателните списъци Покана консултации СИК Обхват на избирателните секции Заповед за образуване на избирателни секции Консултации за ОИК