Местни избори

 

Общинска избирателна комисия Айтос - виж тук

 

Списък на заличените лица Предварителен избирателен списък Важни срокове за изборите за кмет на кметство с.Мъглен Обхват на избирателните секции Заповед за обявяване на избирателните списъци Покана за формиране на СИК - публикувана на 21.01.2021 г. Заповед за образуване на избирателни секции с.Мъглен - публикувана на 15.01.2021 г. Съобщение ЦИК Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Важни срокове за изборите за кмет на кметство с.Карагеоргиево Покана за консултации за СИК с. Карагеоргиево - публикувано на 14.08.2020 г. Заповед за обяваване на избирателните списъци в кметство Карагеориево- обявена на 12.08.2020 г. Заповед за образуване на избирателни секции с.Карагеоргиево - публикувана на 07.08.2020 г. Подвижна избирателна секция Заповед за агитационни материали Важни срокове за местните избори на 27 октомври 2019 г. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Заповед за обявяване на избирателните списъци Покана консултации СИК Обхват на избирателните секции Заповед за образуване на избирателни секции Консултации за ОИК