Преброяване 2021

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година.

От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване.

При въпроси по преброителната карта или при технически казуси можете да звъните на *2021 или на 02/907-84-30.

Обект на преброяване са всички лица, които пребивават обичайно на територията на страната и временно присъстващите лица, независимо от тяхното гражданство и статут на пребиваване.

Данните от преброяванията се използват в процеса на вземане на решения и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

Община Айтос призовава всички жители да се преброят електронно, тъй като това е най-лесния, бърз и безопасен начин за опазване здравето и живота на всички ангажирани в преброителния процес.

Гражданите могат да се запознаят с подробни указания за електронното преброяване и да следят актуалната информация на интернет страницата на Преброяването на населението и жилищния фонд https://census2021.bg/ или на сайта на НСИ https://nsi.bg/

Включи се, защото си важен!

Благодарим Ви, ако вече сте се преброили!

 

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Айтос, област Бургас съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Айтос.

Обучението ще се проведе в зала на Общински Съвет Айтос при спазване на противоепидемичните мерки, по следния график:

 

23.08.2021 г.

08:30

KРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

 

 

ЖИВКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

 

 

ВИКТОРИЯ КЪНЧЕВА КИНЕВА

 

 

ШЕРИФЕ КАСИМ САДУЛА

 

 

ЮНЗИЛЕ ИБРЯМ АХМЕД

 

 

РАБИЕ АЛИ МЮМЮН

 

 

МЮМЮН ХАЛИЛ МЮМЮН

 

 

САНИЕ ТАСИМОВА САЛИ 

 

 

СЕРФЕТ МЮМЮН  КАДИР 

 

 

АЙШЕ  ФИКРИ  РАМАДАН

 

 

АЙШЕ   РАМАДАН   ИСМАИЛ 

 

 

ЯНКА ЧАНЕВА  САВОВА

 

 

ДИМКА   МИХАЙЛОВА   ИВАНОВА  

 

 

НАТАЛИЯ   ВАЛЕНТИНОВА  ГЕРДЖИКОВА 

 

 

КАТЕРИНА  АЛЕКСАНДРОВА  МАРИНОВА  

 

 

ХАТЧЕ  ОСМАН  АЛИ 

 

 

ВИТКА   ЛИБЧЕВА  ГЕОРГИЕВА 

 

 

СТАНИМИРА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

МОНКА СТЕФАНОВА ЧАНЕВА

 

 

ЖЕНЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТЕВА

23.08.2021 г.

13:00

МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА КАСЪРОВА

 

 

СТОЯН АСЕНОВ АСЕНОВ

 

 

КОЛЮ ЛИПЧЕВ ПЕЙКОВ

 

 

ХРИСТО СЕНКОВ ХРИСТОВ

 

 

ЕМИНЕ ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН

 

 

МИХО НИКОЛОВ МИХОВ

 

 

МАРГАРИТА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА

 

 

РОСИЦА АСЕНОВА ПИЛИЧЕВА

 

 

РОСЕН ДЯНКОВ ДЯНКОВ

 

 

ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА АСЕНОВА

 

 

КРАСЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

ШЕНАЙ ХАСАН МУСТАФА

 

 

ИЛИЯНА ЯНЕВА ВИЧЕВА

 

 

ЖЕЛЯНА СТОЙКОВА ВЪЧЕВА

 

 

ГЮЛТЕН МЕХМЕД АСЕНОВА

 

 

ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА АКСУ

 

 

МИРОСЛАВА МЛАДЕНОВА МУРАДОВА

 

 

ВАНЯ ПЕНЧЕВА СЛАВОВА

 

 

СЛАВИ РУМЕНОВ БОРОВ 

 

 

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА МИХОВА

24.08.2021 г.

08:30

МЕХМЕДАЛИ ХАСАНОВ РУФАДОВ

 

 

МИНКА ДИМИТРОВА КАБАКОВА

 

 

ДОНИКА НИКОЛАЕВА НЕНКОВА

 

 

ИВАН ТРИФОНОВ ДИМОВ

 

 

КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА КАНДАРОВА

 

 

ГЕНКА ИВАНОВА ДЯНКОВА

 

 

ТОДОРКА СТОЯНОВА СТАНЧЕВА 

 

 

АЛБЕНА ЖЕЧЕВА ЩЕРЕВА

 

 

НУРИЕ ХЮСЕИН РУФАДОВА

 

 

СНЕЖАНКА ВЪЛЧЕВА ДАРАЧЕВА

 

 

КОСТАДИН МОСКОВ НИКОЛОВ

 

 

МАРИЯНА СТОЯНОВА НЕДЯЛКОВА

 

 

ДИМИТРИНА ЖЕЛЯЗКОВА КИНЕВА

 

 

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ТАСЕВА

 

 

ТАНЯ ПАСКАЛЕВА АТАНАСОВА

 

 

БИСТРА ЗЛАТЕВА КОСТОВА

 

 

ФАНИ ЩЕРЕВА РАБИШЕВА

 

 

СУЛТАНКА ТОДОРОВА КАНЕВА

 

 

ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

МОНИКА ИВАНОВА ХАЛЕВСКА

 

 

ЕЛЕНА ЛЕФТЕРОВА ВЪЛКОВА

 

 

АНТОНИЯ ГРОЗДАНОВА ХАЛЕВСКА

 

 

ЛИНА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

24.08.2021 г.

13:00

АНГЕЛ ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ

 

 

ЦВЕТЕЛИНА РАЙКОВА НЕДКОВА

 

 

МАРИЯ ХРИСТОВА ВИТКОВА

 

 

МАРИАНА СТОЙЧЕВА ПАШОВА

 

 

СЪБИНА ИЛЧЕВА ИЛЧЕВА-ТОДОРОВА

 

 

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

 

 

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

 

 

ВЕНЕЛИН НЕДКОВ ЧЕРНЕВ

 

 

НИКОЛА МИХОВ МИХОВ

 

 

МАРИЯ ДИМЧЕВА КОСТОВА

 

 

ИГЛИКА МИЛЕШКОВА ИВАНОВА

 

 

ИЛИЯНА ВЪЛКАНОВА ГУГАЛОВА

 

 

ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ПЕТКОВА

 

 

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА

 

 

РУМЯНА ПЕТКОВА СТАНОЕВА

 

 

КИНА ДИМИТРОВА ДИМОВА

 

 

ЙОРДАНКА БИНЕВА РАЙКОВА-ВАСИЛЕВА

 

 

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

 

 

МАРИАНА РУМЕНОВА АВТАНСКА-ПЕТРОВА

 

 

ПАВЛИНА ЦВЕТАНОВА СТАЙКОВА

 

 

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

 

 

МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА

30.08.2021 г.

08:30

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

 

ТОДОРКА  ЙОРДАНОВА  ДИМОВА 

 

 

НЕЛИ ДИМИТРОВА  НЕНКОВА 

 

 

ВЕСЕЛИНА  ПЕТРОВА  ДИМОВА

 

 

ФЕРИДИЕ   НАЗИФ  ХАЛИЛ 

 

 

КОСТАДИНКА   ПЕТРОВА   ПЕТРОВА 

 

 

СИЙКА  ИВАНОВА  ЖЕЛЕВА 

 

 

РАДОМИРКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

 

 

ШЕНГЮЛ  КЯЗИМОВА  РАХИМ 

 

 

ШЕХРЕГЮЛ  МЮМЮН КАДИР 

 

 

ЕМИНЕ  ХЮСЕИН  МЕХМЕД 

 

 

ЮНЗИЛЕ АХМЕД ХАЛИЛ

 

 

МАРИЯ   СТОЯНОВА   КОСЕВА

 

 

ЗЕЙРА  АЛИИБРИАМ  РАМАДАН  

 

 

ЕСМА  САБРИ  ИБРЯМ 

 

 

МЕХМЕД  РАХИМ  РАХИМ 

 

 

АЙТЕН  САЛИ  ВЕЛИ 

 

 

МЕХМЕД   МЕХМЕД   ХАЛИЛ  

 

 

ХАФИСЕ   ДАИБ  ДЖЕЛИЛ

30.08.2021 г.

13:00

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

 

КАТЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА

 

 

ТАНЯ ДАМЯНОВА ДЕНЕВА

 

 

СТЕФКА НИКОЛОВА КАРАМФИЛОВА

 

 

ДАРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

 

 

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

30.08.2021 г.13:00

РЕЗЕРВИ

 

 

СИЛВИЯ ПАНКОВА ДИМИТРОВА

 

 

ТОДОРКА СТАНЧЕВА СПАСОВА

 

 

КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 

БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ

 

 

МИЛКА ДИМИТРОВА БОДУРОВА

 

 

ДАНАИЛ МИЛЧОВ МИЛЬОВСКИ

 

 

ВЕЛИ АКИФ РАМАДАН

 

 

ИЛИЯНА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

 

 

ГАБРИЕЛА ПЕТЬОВА ДОБРЕВА

 

 

ЗЕЙНЕБ АЛИ ХАМЗА

30.08.2021 г.13:00

ПРИДРУЖИТЕЛИ

 

 

МИЛЕН СТОЯНОВ БАРОВ

 

 

ЯНИ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

 

 

ПЕНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

 

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали,  предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

 

 

Уважаеми дами и господа,

приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Айтос.

Всяко от определените лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло.

 

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

 

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

 

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.