Контакти

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3
тел. (0558) 23 450
Факс: (0558) 22 133
E-mail: [email protected]

 

ЕИК / БУЛСТАТ: 000056764
ДДС №: BG000056764

 

СМЕТКИ НА ОБЩИНА АЙТОС

За възстановяване на консумативи
IBAN BG 80BUIN95613100447511
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За дарения :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
Вид плащане : 445100 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За депозити и гаранции :
IBAN BG 27BUIN95613300447527 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За местни приходи :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос