Контакти

Гр. Айтос 8500
Ул. Цар Освободител 3
Телефон за връзка: (0558) 23 450

Телефон за информация за услуги: (0558) 27 745
Факс: (0558) 22 133
E-mail: [email protected]

Населении места

ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 

Контролиращ орган: Областна администрация Бургас

Запитвания, сигнали и жалби подавайте на E-mail: [email protected]

 

ЕИК / БУЛСТАТ: 000056764
ДДС №: BG000056764

 

СМЕТКИ НА ОБЩИНА АЙТОС

За възстановяване на консумативи
IBAN BG 80BUIN95613100447511
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За дарения :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
Вид плащане : 445100 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За депозити и гаранции :
IBAN BG 27BUIN95613300447527 
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос

За местни приходи :
IBAN BG 18BUIN95618400447535
ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос