Регистър на актове за публична и частна общинска собственост
Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2023 г до 31.12.2023 г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2023 г до 31.12.2023 г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2022 г до 31.12.2022 г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2022 г до 31.12.2022 г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2020г.-31.12.2020 г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2018_31.12.2018 Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2018_31.12.2018 Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2017г.-31.12.2017 Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2017г.-31.12.2017 Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2016-31.12.2016 Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2016-31.12.2016 Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2014г.-31.12.2014г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2011г.-31.12.2011г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2011г.-31.12.2011г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2009г.-31.12.2009г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2008г.-31.12.2008г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2008г.-31.12.2008г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2007г.-31.12.2007г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2007г.-31.12.2007г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.2006г.-31.12.2006г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.2006г.-31.12.2006г. Актове за частна общинска собственост за периода 01.01.1997г.-31.12.2005г. Актове за публична общинска собственост за периода 01.01.1997г.-31.12.2005г.