• Айтос
  • Общината
НП "Иновации в действие" - нови приятелства, нови хоризонти и възможности за партньорство
В ОУ "Светлина" с. Тополица онагледяват учебното съдържание с виртуална и добавена реалност
"СЛАВЕЕВИ НОЩИ 2021"
Без конкурсна програма
АЙТОС С ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД "НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ!"
Участниците настояват велопоходът да стане традиционен през м. май
Общинският план 2021/2027 г. не е наръчник за администрацията, а документ за инициативните
Най-важният ресурс, който има една територия, това са хората
Общинският план 2021/2027 г. не е наръчник за администрацията, а документ за инициативните
Най-важният ресурс, който има една територия, това са хората
Айтос ще чества Деня на Ботев
Градската градина, 02.06.2021 г.,11.00 ч.
"Изнесен ритуал"
Младите двойки могат да избират къде да се разпишат - на парка или в "Генгер"
На 27.05.2021г. от 6:00 ч. - пръскане срещу комари и кърлежи в Гробищен парк – гр.Айтос.
С препарата „Фендона 60 СК”
НА 29 МАЙ, МЛАДЕЖКИ ВЕЛОПОХОД "НИЕ СМЕ НА ПЪТЯ!"
ОРГАНИЗАТОРИ СА ОБЩИНА АЙТОС И ТД "ЧУДНИ СКАЛИ"
На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3/2000 г.  за условията и реда за проучване проектиране, утвърждаване и експлоатация на
Заповед №РД-08-479
Списък на длъжниците по ЗМДТ
Във връзка с лятно-есенната кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомявам земеделските стопани на територията на О
ЗКПУ „Чукарка“ уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Община Айтос уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Радослава Автанска уведомява заинтересованото население, по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:...
Във връзка с решение на Общинската епизоотична комисия от заседание проведено на 19.05.2021г. относно ограничаване разпространение
Община Айтос уведомява гражданите, че на 19.05.2021г. ще бъде извършена обработка срещу влечуги в парк „Славеева река“
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за п