• Айтос
  • Общината
Честит празник на мюсюлманите от община Айтос!
Поздрав на кмета Васил Едрев към мюсюлманската общност за Курбан Байрам!
На 31 юли стартира ремонтът на Айтоския проход
Инвестицията е за над 24,3 млн. лв.
КМЕТЪТ ОТЧИТА ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ И СЪВЕТА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ ПОЛУГОДИЕТО НА 2020 Г.
Към отчета има приложения, които съдържат пълното наименование на обектите общинска собственост, наемателите и ползвателите, сроковете на договорите за наем и постъпилите средства в общинския бюджет от управлението на имотите общинска собственост.
Подписаха договор за финансиране на втори общ проект на Айтос и Одрин по Програма ИНТЕРРЕГ
Алятин Ур - Генерален секретар на Специализираната администрация на Одрин: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация"
Десетото заседание на Общински съвет - Айтос при засилени мерки за превенция
Ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9.30 часа
Искат преобразуване на целодневната група в полудневна в с. Черноград
Причината - невъзможността да бъде осигурен минималният брой деца, съгласно изискванията
С кампания на открито, ДБТ-Айтос помага на търсещи работа и работодатели, засегнати от кризата
Информационна кампания на открито организира на 23 юли т.г. Дирекция "Бюро по труда" - Айтос
Общинският съвет ще заседава на 30.07.2020 г.
Вижте предварителния дневен ред
Откриха пречиствателната станция-първата в историята на Айтос!
ИНВЕСТИЦИЯТА Е ЗА НАД 18 000 000 ЛВ
Общинска служба земеделие - Айтос...
Проектът на изготвената Общинска програма за управление на отпадъците на Община Айтос ще бъде публикуван на интернет страницата за срок от 1 месец, за обсъждане със заинтересованите страни.
На вниманието на всички небитови клиенти, които в настоящия момент, все още са клиенти на регулярния пазар на електроенергия
Уведомление за инвестиционно предложение от „БРИГ“ ЕООД по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Непотърсено писмо до "Уилсън Роудс" ООД относно премахване на опасна сграда в с. Пещерско...
Община Айтос уведомява гражданите, че на 03.07.2020г. и 06.07.2020г. ще се извърши пръскане в жилищната зона на гр.Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу Бяла американска пеперуда – I поколение.
Проект на Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
Съобщение до Христо Илиянов Димов и Чигдем Димова...