"Айтос. Гарова 5" е първото регистрирано Сдружение за участие в програмата за саниране

Една жилищна сграда в Айтос е подала до момента заявление в Общината за регистрация на сдружение на собствениците. В петък ,"Айтос. Гарова 5" получи лично от кмета на Община Айтос Васил Едрев, удостоверение за регистрация на Сдружение на собственици за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

"Пожелавам ви проектът приключи успешно.

Всички ще се радваме на първата санирана жилищна сграда по Националната програма в Айтос. Пожелавам ви и търпение, защото ви предстои още работа, докато се стигне до дейностите по обновяването на сградата",  заяви пред представителите на блока градоначалникът.

Петък, 13-ти се оказа щастлив ден за живеещите в блока на ул. "Гарова" №5. Само в един ден, те получиха първото в града удостоверение за регистрация на сдружението си и регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

В Общината никой не се учуди от бързата реакция на обитателите на сградата на "Гарова" 5. Известно е, че тя се населява от отлично информирани и дейни личности, които със съдействието на Общинската администрация в Айтос успяха да проведат първото в града събрание на собствениците и да подготвят документите за регистрация.

Красимир Николов е Председател на Управителния съвет

на Сдружението на собствениците "Айтос. Гарова 5" . Жилищните имоти в сградата са 60 на брой, плюс два търговски обекта, обяснява Николов. Изключителна подкрепа петчленният Управителен съвет на Сдружението получава от двама от собствениците на имоти в сградата - общинските съветници Пенчо Желев и Дамян Дамянов. Членове на Управителния съвет са домоуправителите на входовете на блока и представител на търговските обекти -  Георги Желязков, Васил Калев, Росен Станчев и Фикри Юсуф.

"За участие в Програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение по реда на Закона за управление на етажната собственост, на собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата. На нашето общо събрание присъстваха собствениците на 77% от идеалните части. Имахме кворум - събранието се проведе. Бяха представени всички документи по закон. Търговските обекти също станаха членове на Сдружението. И днес кметът ни връчва удостоверението", коментира пред НП Дамян Денев.

Питахме Пенчо Желев - член на Контролния съвет,

дали някой от съкооператорите му не е реагирал против идеята за безвъзмездното саниране."Сред учредителите на Сдружението нямаше хора, които да са против обновяването на сградата по програмата. От останалите сме получили принципно съгласие - по различни причини имаше отсъстващи от събранието. Така че за сега нямаме категорични откази. Искаме да благодарим на Зам. кмета Мариана Димова, на инж. Биделев и Иванка Йорданова за съдействието, което ни оказа Общинската администрация," каза Желев.

Документите, които са внесли за регистрацията на "Айтос. Гарова 5" съдържат поканите, разлепени 7 дни преди събранието, протокол от разлепването им и протокол от събранието, на което избрали и името на сдружението. Според изискванията, в него трябва да фигурира името на града, уточняват ентусиастите.

След регистрацията по БУЛСТАТ,

следват още стъпки, които трябва да направи Сдружението. Ще има ново общо събрание с дневен ред, съобразен със закона. Трябва да бъдат взети нови решения и едва когато има стопроцентово съгласие от страна на собствениците, ще бъде внесено в Община Айтос, заявление за интерес и финансова помощ. "От там нататък, ако сградата бъде одобрена за саниране, ще очакваме сключването на споразумение с Общината," обяснява още Желев.

Инициаторите на Сдружението са наясно, че процедурата изисква постоянство и активна работа, но са готови да приемат предизвикателството и да следват с бърз темп всяка стъпка от методическите указания по Програмата.

Според Дамян Денев, по процедурата има техническа работа.

"При нас имаше една особеност - сградата е разделена на блок1, блок 2 и магазини. В администрацията забелязаха, че събрани, идеалните части на сградата излизат повече от 100%. По закон може да бъде извършено преразпределение им, и с помощта на инж. Биделев успяхме да се справим.", коментира още Денев.

Чрез НП Николов, Денев и Желев съветват айтозлии да не губят време, да задействат процедурата за санирането на сградите, които отговарят на изискванията по Програмата, и да се допитват до Общинската администрация за всяка следваща стъпка.

 

Снимки