Айтос влиза в 2015 г. с проектна готовност за над 20 млн. лв.

Община Айтос има подготвени проекти за над 20 млн. лв.

с готовност да кандидатства по донорски програми още в първите месеци на 2015 година. Приоритетни за кмета Васил Едрев и общинската администрация са проектите за благоустрояване на парк "Славеева река" и градската градина. Изготвен е технически проект и за Закритата спортна зала на стадиона.

Финансиране очаква и работен проект за реконструкция на улиците „Станционна”, „Паскал Янакиев”, „Димчо Карагьозов” и „Цар Освободител”, гр. Айтос. С техническа готовност са проектите за подобряване на уличните настилки на с.Пещерско и улиците в с. Поляново и с. Малка поляна.  Напълно готов е и техническият проект за реконструкцията на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос-  Карагеоргиево – Тополица. Първият етап на проекта получи финансиране и беше изпълнен през 2014 г. Предстои кандидатстване за финансиране на втория етап на пътя Карагеоргиево – Тополица. Подходяща донорска програма се чака и за проекта за изграждане на улична канализационна мрежа в с. Съдиево. За над 3 200 хил. лв. е проектът за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в землището на с. Лясково.

Добрата проектна готовност се дължи на усилията на общинската администрация през 2014 г. Работата по подготовката на нови проектни предложения продължава със същите темпове и през 2015 година.

Продължава и работата по реализирането на спечелени проекти за близо 32 млн. лв.

Най-мащабен сред тях е проектът за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос. В началото на м. февруари т.г. предстои ритуалната "първа копка" по проект "Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - село Пирне, Община Айтос”. Финансирането е по Програма за развитие на селските райони на обща стойност 359 887 лв. Ще припомним, че Пирне е първото айтоско село, в което през този мандат беше изградена канализация. Изграждането на пречиствателната станция е следствие от изпълнението на проекта за канализация.

През 2015 г. Община Айтос реализира и проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства”, по който беше изградена и нова детска градина в Новия квартал, филиал на ОДЗ "Пролет". Финансирането е от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване към МТСП. Стойността на проекта е 616 491 лв.

За първи път след промените през 1989 г., Общината работи и по реализирането на проект „Изработване на общ устройствен план на Община Айтос”. Финансирането е по сключено споразумение с Министерство на инвестиционното проектиране на обща стойност 228 000 лв.

Общината очаква положителен резултат

и финансиране по подадения през 2014 година, Проект „ЦДГ „Радост”- гр. Айтос” по Проект „Красива България” към МТСП на стойност 209 239 лева. Целта на проекта е да бъде санирана сградата на детското заведение. Това е и единствената детска градина в града, чиято сграда не е санирана.

Подаден в МОН през м.г. е и проект "Деца и младежи в риск", за който Община Айтос е класирана в резервите. По информация от София, средства за резервите има и Айтос ще бъде включен за финансиране в програмата на Министерството на образованието.

Общината е кандидатствала и с проекти за изграждане на водопроводна мрежа в селата Мъглен и Карагеоргиево. За двете най-големи населени места в общината са подадени и проектите за възстановяване на финансирането на канализациите. След като през 2009 година парите за изграждане на канализациите в Мъглен и Карагеоргиево бяха спрени, сега Община Айтос  отново кандидатства с проекти за довършителни дейности  на обща стойност 1 300 хил.лв.

За възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии през 2014 г., Общината е кандидатствала за финансиране пред Междуведомствената комисия към Министерския съвет с проекти за град Айтос и селата Мъглен, Карагеоргиево, Черна могила, Дрянковец, Поляново и Пещерско, като някои от населените места са включени в повече от един проект. Отделно, в новия бюджет - 2015 на Община Айтос е заложен проект за реконструкция и разширяване на спортната зала "Аетос".

Снимки