Близо 7 млн. лв капиталови разходи в бюджет 2024

Прозрачно управление

Общината изготвя на над 30 нови проекта за строителство и реконструкция

Общият размер на капиталовите разходи в бюджет 2024 г. на Община Айтос е 6 574 985 лв. в т.ч. Европейски средства и съфинансиране - 1 010 923 лв. От бюджетни приходи се финансират обекти за 5 564 062 лв. в т.ч. собствени бюджетни приходи в размер на 1 608 257 лева.

Ето кои са големите обекти в капиталовата програма.на Община Айтос за 2024 година

-         Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв.8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос в размер на 671 209 лева. Проектът за цялостното благоустрояване на квартала ще бъде завършен през тази година.

-         Основен ремонт на ул."Васил Априлов" - 623 000 лева

-         Основен ремонт на ул."Христо Ботев" - 528 001 лева  

-         Капиталов трансфер за ремонт на покрив на Инфекционно отделение на МБАЛ Айтос - 160 000 лева.

-         Капиталов трансфер за компютърен томограф /скенер/ на МБАЛ Айтос - 300 000 лева.

-         Основен ремонт на улична настилка на ул. Богориди - 162 569 лева.

-         Основен ремонт на улица №4 с. Поляново - 86 000 лева

-         Реконструкция на ул."Арда" - 115 912 лева.

-         Реконструкция на ул."Христо Кърджилов" - 147 304 лева.

-         Реконструкция на ул."Димитър Благоев" - 380 155 лева.

-         Реконструкция на ул."Даме Груев" - 188 461 лева.

-         Реконструкция на ул."Зюмбюл" - 69 210 лева.

-         Основен ремонт на ул."Ченгелиеви" –п 175 000 лева --      Основен ремонт на ул."Д-р Павлов"-  139 000 лева

-         Основен ремонт на ул."Неофит Рилски" участък 1 - 221 000 лева

-         Основен ремонт на ул."Неофит Рилски" участък 2 - 140 000 лева

-         Основен ремонт на ул."Митко Палаузов" - 106 000 лева

-         Основен ремонт на ул."Паисий" - 319 000 лева

-         Основен ремонт на улица в с. Малка поляна (ул.№ 1, участък - 90 000 лева

-         Основен ремонт на улица в с. Поляново (ул. № 2 № 7) - 65 000 лева

-         Основен ремонт на улица в с. Пещерско (улица № 11, участък 2/ - 70 000 лева

-         Изграждане на паркинг в кв.136, между ул."Неофит Рилски" и Детска градина "Слънце"/ - 206 000 лева

-         Изграждане на Детска площадка в кв.5а, УПИ І в гр. Айтос в размер на 201 000 лева

-         Изграждане на Детска площадка в кв.8а, УПИ VІІІ в гр. Айтос - 201 000 лева

-         Изграждане на детска площадка в кв.3а в град Айтос, - 57 624 лева.

-         Изграждане на детска площадка в кв. 191 в град Айтос - 57 257 лева

Предвидени са и капиталови разходи за изготвяне на проекти:

-         ППР - изготвяне на проект за общински път BGS 2006 - / I - 6, Карнобат - Айтос / - Чукарка от км 0+000 до км 3+500, община Айтос в размер на 25 000 лева.

-         ППР - изготвяне на проект за общински път BGS 2014 - / BGS2011, Айтос - Мъглен / - Черна могила от км 0+000 до км 4+000, община Айтос в размер на 28 000 лева.

-         ППР - изготвяне на проект за общински път BGS 1003 - / I - 6 /, Карнобат - Айтос / - Поляново - Карагеоргиево / BGS1004 / от км 0+000 до км 4+800, община Айтос в размер на 33 000 лева.

-         ППР - Актуализация на проект за Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1002 /I-6, Карнобат – Айтос/ - Черноград – Граница общ. (Айтос – Карнобат – Айтос) – Раклиново на територията на община Айтос в размер на 35 136 лева.

-         ППР - Актуализация на проект за Реконструкция на общински път BGS1004-/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/ на територията на община Айтос в размер на 23 904 лева.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Иван Карагеоргиев" в гр. Айтос в размер на 12 900 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Паркова" в гр. Айтос в размер на 19 500 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Лиляна Димитрова" в гр.Айтос в размер на 12 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Атанас Манчев" в гр.Айтос в размер на 11 400 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Спартак" в гр.Айтос в размер на 9 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Теньо Мангъров" в гр.Айтос в размер на 9 300 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Плиска" /участъка между ул. Атанас Манчев и ул. Лиляня Димитрова/ в гр.Айтос в размер на 5 100 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Владимир Заимов" в гр.Айтос в размер на 9 600 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Антон Страшимиров" в гр.Айтос в размер на 20 700 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Железопътна" в гр.Айтос в размер на 13 200 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Гарова" в гр.Айтос в размер на 14 100 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на ул."Харманлийска" от О.Т.835 до О.Т.831 в гр.Айтос в размер на 6 500 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №20 в с. Тополица в размер на 7 200 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №3 в с. Тополица в размер на 7 200 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №24 в с. Карагеоргиево в размер на 9 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №4 в с. Карагеоргиево в размер на 11 600 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №9 в с. Мъглен в размер на 9 900 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР - проект основен ремонт на улица №2 в с. Мъглен в размер на 15 600 лева от целевата субсидия за капиталови разходи през 2024г.

-         ППР – проект Кооперативен пазар в гр. Айтос в размер на 90 000 лева собствени средства.

-         ППР - Проект на улично осветление на населените места в община Айтос в размер на 40 000 лева собствени средства.

-         ППР – проект Детска площадка в ДГ "Славейче" в размер на 5 000 лева собствени средства.

-         ППР – проект Детска площадка в ДГ "Радост" в размер на 5 000 лева собствени средства.

-         ППР -  проект Детска площадка в ДГ "Пролет" в размер на 5 000 лева собствени средства.

-         ППР – проект Детска площадка в ДГ "Здравец" в размер на 5 000 лева собствени средства.

-         ППР – проект Детска площадка в ДГ "Калина Малина" в размер на 5 000 лева собствени средства.

-         ППР - Детска площадка в с. Мъглен в размер на 5 000 лева собствени средства.

Капиталовите разходи за Дирекция „КОВЗС“ са в размер на 86 500 лв. и за „ОЦСЗУ“ 169 700 лв. Капиталовите разходи в общообразователните училища на делегирани бюджети не са посочени в капитална програма 2024.

 

 

 

Снимки