ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-109/03.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за  провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили и ВВМУ „Н. Вапцаров” както следва:

         

        1. Военноморските сили -  88 длъжности

        2. ВВМУ „Н. Вапцаров” - 4длъжности

      

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в стая № 16, в сградата на Военно окръжие ІІ степен - Бургас  и в офиса за военен отчет в общината.

НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС

ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ