ДЕВЕТИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ФОРУМ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ,
ОРГАНИЗИРА ПРЕЗ АПРИЛ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“- ГРАД АЙТОС
На 16, 17 и 18 април 2024 г.,в Актовата зала на СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Айтос ще се
проведе Девети Квалификационен форум за споделяне на иновации и добри практики, насочени към повишаване на качеството на образование, придобиване на ключови компетентности и възможност за популяризирането на нови образователни
продукти и методи на преподаване.
Участие във форума ще вземат педагогически специалисти от СУ „Никола Й. Вапцаров“, СУ
„Христо Ботев“, ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос и външни лектори от Гордън Груп
България 2017 ЕООД, „Уча се“, Център за творческо обучение.
В трите дни, Форумът ще е насочен към различни културно - образователни области:
16.04.2024 г. - Педагогически специалисти от начален етап, приобщаващо образование;
17.04.2024 г. – Обществени науки и гражданско образование, български език и литература, изкуства, бит и технологии, английски език;
18.04.2024 г. – Информатика и информационни технологии, математика, природни науки и екология.
 
 
 
 
 
 
 
Снимки