ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОНЦЕСИЯ НА ЯЗОВИР ЧАТАЛА(ШИРОКАТА РЕКА)

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация