Годишен отчет на Община Айтос за изпълнението на задълженията по ЗЕВИ