График

Г Р А Ф И К

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ през месец юни 2024 г.

Заседанията на Постоянните комисии се провеждат в сградата на Общинска администрация,

гр.Айтос ул.„Цар Освободител” №3.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ПК

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 

дата/ ден

час

стая

Председател

СТОЯН СТОЯНОВ

 

ПК „ЗОР“

/ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”/

 

24.06.2024 г.

/понеделник/

17:00 ч.

малка заседателна зала

Председател

ЖЕНЯ ПЕЕВА

 

ПК „ФИБОП“

/ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА, БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”/

 

25.06.2024 г.

/вторник/

17:15 ч.

Заседателна зала

Председател

ЮЗДЖАН ЮМЕР

 

ПК „ОСТСУСДЕ“

/ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ И ЕКОЛОГИЯ”/

 

21.06.2024 г.

/петък/

17:00 ч.

малка

Заседателна

зала

Председател

АТАНАС МАРИНОВ

 

ПК „ОКСТЗСД“

/ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”/

 

25.06.2024 г.

/вторник/

17:00 ч.

малка

Заседателна

зала