315 хил. лв приходи отчита "Генгер" ЕООД за 2015-та

    Дейността на "Генгер" ЕООД през 2015 г., пред Общинският съвет отчете управителят Атанас Гиргицов на 27 април т.г. Шефът на ентографския комплекс призна, че се опитва да поддържа материалната база с немногото налични средства и да влага печалбата на дружеството в разходи от първа необходимост.

    През м.г. посетителите на комплакса са били повече, което не се е отразило в значителна степен върху годишната печалба. Дружеството отчита счетоводна печалба за 2015-та в размер на 3 хил.лв. Приходите са 315 хил. лв, а разходите 312 хил.лв. Най-голям е делът на приходите от ресторанта - 196 хил.лв, събраната през годината сума от хотела е 17 хил.лв, а от кафенето - 91 хил.лв, отчете управителят на общинското търговско дружество. С 14 служители и със средна брутна заплата в дружеството от 497 лв, разходите за заплати и осигуровки през годината са 89 хил.лв.

   Гиргицов се похвали, че през м.г. е сключил няколко изгодни за дружеството договори, между които и договор с доставчик на електроенергия на свободния пазар, което значително е снижило цената на тока в комплекса. Сключени са и договори по мерките за заетост, благодарение на доброто взаимодействие с Дирекция "Бюро по труда" - Айтос. Като много успешен Гиргичов посочи и договора с една от най-големите туроператорски фирми, която въпреки слабия сезон по Черноморието, успяла да доведе голям брой чужди туристи в "Генгер".

    Управителят сподели и проблемите си - имал намерение да категоризира хотелската част като "туристическо селище", но затова трябвали пет къщи за настаняване, докато в комплекса хотелските стаи са разположени в три самостоятелни къщи.

"Към настоящия момент предстои укрупване на външната ограда, боядисване на целия комплекс, подмяна на счупените съоръжения в детския кът, още ремонти и закупуване на маси", пише в отчета си управителят с надежда за увеличаване на приходите и печалбата на дружеството през тази година. Гиргицов обещава да търси и възможности за кандидатстване по мерките за финансиране, за да покрие амортизацията на сградите, за което са необходими значително повече средства, от тези, които комплексът заработва.

    Преди да одобрят отчета с 20 гласа "за", съветниците поискаха да научат подробности от жалбата на гражданин, свързана с "Генгер" ЕООД и изпратена до Председателя Красимир Енчев. За нея постоянните комисии ще бъдат информирани преди следващото заседание на Съвета, но Председателят подсказа, че забележките са свързани с детската площадка, небоядисаните пейки и неугледния вид на комплекса, който се посещава от много хора, особено в почивните и празничните дни. По повод жалбата, пред Председателя, Атанас Гиргицов е декларирал, че в момента се предприемат мерки комплексът да бъде приведен в добър вид преди началото на летния сезон.

НП

Снимки