Информационна среща по проект "Грижа за независим живот"

Първа информационна среща по проект "Грижа за независим живот" се проведе на 14 януари 2016 г. в заседателната зала на Община Айтос. Присъстваха представители на Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "социално подпомагане", близки на кандидатите за потребители на услугата и кандидати за асистенти, кметове на населени места, представители на Общинската администрация.

Добрата социална политика на Община Айтос е безспорен факт. Сигурно затова първият проект за Общината за новия програмен период 2014-2020 година е социален. Това е и първият проект, с реализацията на който Общината стартира 2016 година. Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е на стойност половин милион лева.

Срокът за изпълнение е 22 месеца, а в продължение на 18 месеца дейностите по проекта ще осигуряват интегриран достъп до социални, здравни и други услуги в ДОМАШНА СРЕДА.

ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите ще бъдат хора с увреждания, включително и деца, и хора на 65 години, които не могат да се самообслужват. Приемът на документи е до 20 януари т.г. 

Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на целевите групи и да се разшири обхвата и качеството на социалните услуги, предлагани в община Айто. Изключително важно е, че проектът ще включва потребители и асистенти не само от град Айтос, но и от населените места на общината.

Втората му важна функция е, че осигурява заетост за безработни граждани на общината. Асистентите ще бъдат наемани сред подбор и обучение. Освен социални услуги, потребителите ще получават здравни услуги и психологическа подкрепа.

Екипът по проекта е с ръководител Росица Димитрова, 

Счетоводител - Виолета Тодорова

Координатор - Анастасия Даутева

Технически сътрудник - Петя Ненова

Договорът по проекта беше подписан в края на 2015 г. от кмета на Община Айтос Васил Едрев, който беше и домакин на първата информационна среща. "Дейностите по проекта касаят хората, които най-трудно се справят в ежедневието. Грижата за тях е приоритет за Община Айтос.", заяви кметът и прикани кметовете и кметските наместници да участват активно при събирането на информация за хората от населените места, които имат нужда от подкрепа. 

Дейностите и целите на проекта бяха презентирани от координатора А. Даутева. Присъстващите зададоха много въпроси, свързани най-вече с кандидатстването, работното време и заплащането на асистентите.

Снимки