Информация за изпълнени договори за периодични доставки на хранителни продукти за КОВЗС