"Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”
Публикация - публикувана на 12.02.2021 г. Публикация - публикувана на 17.08.2020 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педагог“ - 21.07.2020 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Помощник възпитател“ - 21.07.2020 г. Продължава изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.004-0039 “Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос”. - 14.01.2020 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Помощник възпитател“ - 17.06.2019 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педагог“ - 17.06.2019 г. Публикация - 10.01.2019 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Помощник възпитател“ - 15.06.2018 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педагог“ - 15.06.2018 г. Публикация - 17.11.2017 г. Публикация - 05.10.2017 г. Публикация - 07.08.2017 г. Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Помощник възпитател“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педагог“ Публикация - 22.05.2017 г. Социални работници и медиатори Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност Юрист Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Стоматолог“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Психолог“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педиатър“ 2 Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педиатър“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Медицинска сестра“ 2 Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Медицинска сестра“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Гинеколог“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Акушерка“ Съобщение Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност Юрист Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Стоматолог“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Психолог“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педиатър“ 2 Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Педиатър“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Медицинска сестра“ Покана за изразяване на интерес за заемане на длъжност „Гинеколог“
Снимки