Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос

Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване, Община Айтос удължава срока за набиране на кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”.