Калоян Калоянов

  Калоян Калоянов - Заместник кмет на Община Айтос

 Калоян Костадинов Калоянов е роден на 25 април 1966 г. в гр. Айтос. През 1991 г. завършва Висшия аграрен университет в Пловдив, а през 2001   г. - магистърска програма по           специалността „Счетоводство и контрол“ в Бургаския свободен университет.
Има три висши образования - магистър по икономика, магистър по агроинженерство и магистър по ръководство и управление на системата за   национална сигурност.
 Работил е като служител в социалната сфера. В продължне на 28 години е в системата на МВР. От 2014 г. до 2023 г. е директор на ОДМВР Бургас.
 От 01.12. 2023 г. е Заместник кмет на Община Айтос.