КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ ПОДПИСА С МРРБ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА НА СТОЙНОСТ 12.5 МЛН. ЛВ

Подписани са общо шест договора за финансиране на проектите на Община Айтос, които бяха одобрени и разписани в Инвестиционната програма на държавен бюджет 2024.

На 15 май, в МРРБ, кметът Васил Едрев подписа с Министър Виолета Коритарова споразумение за финансиране на последните два, от общо шестте проекта на Община Айтос, одобрени и разписани в Инвестиционната програма на държавен бюджет - 2024.  Финансиране от държавния бюджет получат проектът за Реконструкция на общински път Айтос-Карагеоргиево-Тополица, на обща стойност 6 490 841,00 лв, и проектът за Реконструкция и рехабилитация на общински път Айтос - Черноград – Раклиново, на обща стойност 6 119 300,00 лв.

Договорите за финансиране на първите четири проекта, кмет и министър подписаха на 27 март 2024 г. Ще припомним, че с подписването на тези договори, Община Айтос получи картбланш за изпълнението на проекта за благоустрояване на квартала около ул. Васил Априлов и квартала около т.н. военни блокове. Финансирани бяха и проектите за основен ремонт на общински път Айтос - Малка поляна и общински път , Айтос-с.Мъглен- с.Пещерско. Общата стойност на четирите проекта е в размер на 15 245 485 лв

Срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите е до 31 декември 2026 г., средствата ще се разплащат на траншове.

 

Снимки