КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ СЕ СРЕЩНА С МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ OCCE /СДИПЧ

           Задачата им е свързана с проследяване на основните аспекти на изборите като регистрацията на избирателите, кампаниите и работата на изборната администрация. Мисията наблюдава и медийното отразяване на  изборната кампания.

            Екипът ще оценява дали изборите се провеждат в съответствие с ангажиментите към ОССЕ, както и дали отговарят на  международните стандарти за провеждане на демократични избори и прилагане на националното законодателство. Наблюдателите ще са на разположение да се отзовават на сигнали в целия регион и в самия изборен ден.   

ОССЕ е междуправителствена организация с участието на 57 държави. Основната й дейност е свързана със сигурността, утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори.

Снимки