Комисии

ПК „ЗАКОННОСТ  И  ОБЩЕСТВЕН  РЕД” /ЗОР/

 

Председател            Стоян Иванов Стоянов

Зам.председател      Рамадан Бехчет Нуретин

Членове                   Пламен Дойнов Чолаков

                               Здравко Костов Костов

                                 Пенчо Николов Желев

                                 Ереджеб Аптали Ахмед

                                 Седа Фикри Али

 

ПК „ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА,  БЮДЖЕТ  И  ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ” /ФИБОП/

 

Председател              Женя Кирилова Пеева

Зам.председател       Бехчет Ремзиев Емурлов

Членове                     Салих Мехмед Метраш

                                    Милена Янева Куртова-Радева

                                    Фикри Салим Ахмед

                                    Иван Дочев Иванов

                                    Сезер Севгин Шабан

 

ПК „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ  И  ЕКОЛОГИЯ” /ОСТСУСДЕ/

 

Председател              Юзджан Фаик Юмер

Зам.председател       Георги Петров Янев

Членове                      Димитър Русев Колев

                                     Петър Валентинов Хараламбов

                                     Евгени Георгиев Петров

                                     Ремзи Мехмед Ахмед

                                     Дениз Ремзи Хайрула

 

ПК „ОБРАЗОВАНИЕ,  КУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ” /ОКСТЗСД/

 

Председател              Атанас Маринов Маринов

Зам.председател       Рамадан Наазим Мустафа

Членове                      Ружди Хасан Ахмед

                                    Борис Димитров Димитров

                                     Дафина Георгиева Петкова-Георгиева

                                     Милен Димитров Минчев

                                     Дечо Димитров Коешинов

 

ПК ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /ЗПК/

 

Председател              Здравко Костов Костов

Зам.председател        Рамадан Бехчет Нуретин

Членове                       Пламен Дойнов Чолаков

                                     Георги Петров Янев

                                     Ереджеб Аптали Ахмед