Kонкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос