Конкурс за подбор на специалисти по проект "Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България"

Удължава се срока за логопед и ресурсен учител по проект "Пилотен проект за европейска гаранция за детето в България"