ЛЪВСКИ СКОК 2021 - 18.02.2021 Г.

Въпреки пандемията, в навечерието на 19 февруари, Община Айтос продължи една многогодишна традиция - общинското състезание за ученици "Лъвски скок 2021". Във Физкултурния салон на База 2 на СУ "Христо Ботев" спортната надпревара се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и график за участие, за да няма струпване на ученици и ръководители. В тазгодишния "Лъвски скок" се включиха 42-ма ученици, представители на шест общински училища - СУ "Христо Ботев" - Айтос, СУ "Никола Вапцаров" - Айтос, ПГСС "Златна нива" - Айтос, ОУ "Атанас Манчев" - Айтос, ОУ "Христо Ботев" - с. Мъглен и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Карагеоргиево. Участници в традиционното състезание тази година нямаше само от селата Пирне и Тополица.

 "Най-лъвският" скок - 2.62 м., е на Никола Георгиев Иванов от СУ "Христо Ботев" - Айтос.

Вижте най-добрите в отделните категории

МОМЧЕТА:

I-ва възрастова група III- IV клас

 1. Място: Илия Асенов Илиев - ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос
 2. Място: Каан Мехмед Кадир - СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 3. Място: Озан Мустафа Сабри - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

II-ра възрастова група V-VI клас

І.         Място: Джесур Айдън Адемов - СУ „Н.Й.Вапцаров”” гр.Айтос

ІІ.        Място: Кадир Илхан Юсеин - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

ІІІ.       Място: Илия Митков Илиев - ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос

III-та възрастова група VII-VIII клас

 1. Място: Айтач Мехмед Хасан - СУ „Н.Й.Вапцаров”  гр.Айтос
 2. Място: Киро Асенов Киров - ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос
 3. Място: Йоан Георгиев Николов -  СУ „Христо Ботев” гр. Айтос

IV-та възрастова група IХ-Х клас

 1. Място: Денис Османов Юсеинов - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
 2. Място: Живко Живков Богданов - ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
 3. Място: Калоян Илиев Кърпачев - СУ „Христо Ботев” гр.Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII клас

 1. Място: Николай Георгиев Иванов - СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 2. Място: Мехмед Мустафа Адем - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
 3. Място: Джелил Хамди Ереджеб -  ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

МОМИЧЕТА:

I-ва възрастова група III- IV клас

     І. Място: Стелияна Иванова Иванова - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айто

     ІІ. Място: Любка Драгиева Пюскюлиева - ОУ „ Атанас Манчев” гр.Айтос

     III.  Място: Айсун Ахмедова Ходжовоа - ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

II-ра възрастова група V-VI клас

 1. Място: Гюлзаре Ариф Осман - СУ „Христо Ботев” гр. Айтос
 2. Място: Айше Сеид Азим - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

III.       Място: Фория Сонева Щерева - ОУ „Атанас Манчев” гр. Айтос

III-та възрастова група VII-VIII клас

 1. Място: Селиме Хасан Ахмед - ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен

      II.         Място: Стефания Рангелова Станчева - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос

III.        Място: Анка Софийкова Пискюлиева - ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос

IV-та възрастова група IХ-Х клас

 1. Място: Джерем Кемал Джерем - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
 2. Място: Стела Калоянова Атанасова - СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 3. Място: Айше Халил Смаил -  ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

V-та възрастова група ХI-ХII клас

 1. Място: Петя Красимирова Николова - СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Айтос
 2. Място: Нефисе Хасан Ахмед - СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 3. Място: Нурай Метин Мустафа - ПГСС „Златна нива” гр.Айтос

 

 

 

 

 

Снимки