Лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

Заповед № РД-162/25.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите.