Медицински център І ЕООД с минимална печалба, но и без задължения през м. г.

Д-р Светла Михова отчете пред Общински съвет - Айтос първата си година като управител на Медицински център І" ЕООД. 2015 година е била трудна във финансово отношение пред вид недостатъчното финансиране. По предписание на РЗИ-Бургас и крайно лошите условия за работа на медиците, работещи на втория етаж на сградата на поликлиниката, МЦ І ЕООД сключило договор със строителна фирма за ремонт на покрива. Ремонтирани са трите крила, централното, североизточното и южното. Строителните работи са завършени в срок  Сумата за ремонта в размер на 27838 лв е изплатена на изпълнителя на четири вноски от собствени средства, отчете д-р Михова. Извършено е частично освежаване на фасадата и ремонт на входната врата, подменена е дограмата на няколко кабинета. Предстои ремонт на останатата част от покривната конструкция и на част от помещенията.

През 2015 година в МЦ І ЕООД са заработили два нови кабинета - Неврологичен и втори Педиатричен, които са увеличили приходите от НЗОК. Дружеството е участвало в програми за заетост на Дирекция "Бюро по труда" - Айтос. Остава амбицията за закупуването на няколко съвременни апарата за диагностика, тъй като съществуващата техника е амортизирана, както и част от компютрите. В края на 2015-та съставът на МЦ І ЕООД е получил допълнително материално стимулиране за добра лечебна и профилактична дейност. Въпреки финансовите трудности, дружеството приключва 2015 г. с минимална печалба от 300 лв, но без задължения и вземания.

"Въпреки хаоса в нашата сфера специалистите от МЦ І ЕООД - Айтос продължават да изпълняват своя високохуманен дълг за опазване на здравето на гражданите. Входирах в Община Айтос докладна за закупуването на нов електрокардиограф, изключително необходим за работата на Медицинския център. Имаме двама специалисти, които ще работят с него. Защото пациентите търсят тази медицинска услуга в Бургас и приходите отиват там. По мои изчисления, само за година апаратурата ще върне вложените за закупуването й сердства. Според една от най-изгодните оферти, апаратът струва 24 хил.лв. Моля за Вашата подкрепа, за да заработи центъра на съвременно ниво", заяви в заседателната зала д-р Михова.

Приходите на МЦ І ЕООД - Айтос са от НЗОК, от директно заплащане от пациентите и от наеми . общо 330 375 лв за 2015 г., с 21 512 лв повече от приходите за 2014 г. Най-сериозното перо от разходите са за заплати и възнаграждения - 233 104 лв, за социални осигуровки и надбавки - 39 696 лв, за материали и консумативи - 20 292 лв, за външни услуги и ремонти - 30 894 лв.

Съветвниците одобрха отчета и анализа за дейността на общинското търговско дружество с 25 гласа "за".

НП

Снимки