Месечни отчети 31.12.2022г - публикувани на 13.01.2023г.
Месечен отчет за касово изпълнение, наличности и очаквано изпълнение на бюджета - 31.12.2022г. Месечен отчет на разходите за хуманна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна -31.12.2022г. Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства -31.12.2022г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- РА- 31.12.2022 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- КСФ- 31.12.2022 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- ДМП- 31.12.2022 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- ДЕС- 31.12.2022 г. Месечен отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 -31.12.2022г. Mесечен отчет за финансиране на капиталови разходи - 31.12.2022г.