Месечни отчети 31.03.2023г - публикувани на 21.04.2023г.
Месечен отчет на разходите за хуманна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с воените действия в Украйна -31.03.2023г. Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства -31.03.2023г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- РА- 31.03.2023 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- КСФ- 31.03.2023 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- ДМП- 31.03.2023 г. Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от ЕС- ДЕС- 31.03.2023 г. Месечен отчет за касово изпълнение , наличности и очаквано изпълнение на бюджета - 31.03.2023г. Месечен отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 -31.03.2023г. Mесечен отчет за финансиране на капиталови разходи - 31.03.2023г.