Местни избори 2019

Общинска избирателна комисия Айтос - виж тук

Обхват на избирателните секции Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Заповед за обявяване на избирателните списъци Предварителен избирателен списък Предварителен избирателен списък Важни срокове за изборите за кмет на кметство с.Мъглен Покана за формиране на СИК - публикувана на 21.01.2021 г. Заповед за образуване на избирателни секции с.Мъглен - публикувана на 15.01.2021 г. Съобщение ЦИК Важни срокове за изборите за кмет на кметство с.Карагеоргиево Заповед за обяваване на избирателните списъци в кметство Карагеориево- обявена на 12.08.2020 г. Заповед за образуване на избирателни секции с.Карагеоргиево - публикувана на 07.08.2020 г. Подвижна избирателна секция Важни срокове за местните избори на 27 октомври 2019 г. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Покана консултации СИК Заповед за образуване на избирателни секции Консултации за ОИК Обхват на избирателните секции Заповед за обявяване на избирателните списъци Покана за консултации за СИК с. Карагеоргиево - публикувано на 14.08.2020 г. Заповед за агитационни материали Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък