Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Айтос

Общинска администрация

Информираме гражданите, че заявления по образец за кандидатстване по Националната програма за безплатно саниране на жилищни сгради, могат да бъдат получени в Центъра за услуги и информация на гражданите, на партерния етаж в сградата на Община Айтос,

на ул. "Цар Освободител" №3.

Попълнените документи се приемат в ЦУИГ всеки работен ден.

Гражданите не дължат никакви такси при получаване на необходимата за тях документация. Те могат да разчитат на пълно съдействие и помощ от страна на Общинска администрация - Айтос.

Указания по възникнали въпроси, гражданите могат да получат всеки работен ден, от 10.00 часа до 12.00 часа в стая №11 в сградата на Община Айтос - тел. 2 57 86.

Снимки