Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги - 23.10.2017 г.