Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Айтос