Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Айтос