Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос