ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ - ГРАД АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ

8500 гр.Айтос ул.” В.Левски”  № 5 тел. 0558/ 2- 56-30, 2-21-74 e-mail: [email protected]

ОБЯВА

за свободно работно място за длъжност  „ЛОГОПЕД“  

 

Общински център за социални и здравни услуги – гр. Айтос:

Обявява свободно работно място  за длъжност:

Логопед  в социалната услуга „ Дневен център за деца и младежи с увреждания“ Минимални изисквания за заемане на длъжността и основни задължения по длъжностна характеристика:

Логопед  - 0.5  щатна бройка  - 4 часов работен ден

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Документ за завършено образование:

  • логопедия,
  • логопедия и начална училищна педагогика
  • педагог /специален педагог - с втора специалност или допълнителна професионална квалификация по логопедия/,
  • психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“,
  • Ресурсен учител – /специална педагогика-логопедия/.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите; умения за подкрепа.
Основни задължения на длъжността: Организира и провежда диагностична, корекционно -  възпитателна, превантивна и консултативна работа за всички видове комуникативни нарушения на децата и младежите в Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Място на изпълнение на длъжността:

„Дневен център за деца и младежи с увреждания“ с адрес: гр.Айтос, ул. „Г.Гурко“  № 3 

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

Форма на назначаване: трудово правоотношение.

Чл. от КТ: чл.68, ал.1, т.1 от  КТ

Необходими документи:

  • Заявление /образец/;
  • Автобиография – европейски формат ;
  • Копие от документ за завършено образование;
  •  Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);
  • Декларация за обработка на лични данни (по образец);

Място на подаване:

Документите се подават лично в сградата  на Общински център за социални и здравни услуги , адрес: ул. „Васил Левски“  № 5 от 8.30 до 16.30 часа.

Срок за подаване на документите:

Документите се подават  до 30.04.2024 г.  включително.

 

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Общински център за социални и здравни услуги , ул.“Васил Левски“ № 5,

 

За допълнителни въпроси: 0893 636 078

Снимки