Обява

Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос.