Обява

Община Айтос удължава срока за подаване на документи за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр.Айтос.