Обява избор на управител на МБАЛ Айтос

Обявата е публикувана на 17.02.2023 г. във вестник "24-часа" и вестник "Народен приятел".
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса 20.03.2023 г.