Обява за откриване на конкурс за избор на управител за МБАЛ Айтос - 02.06.2023г.

Обявата е публикувана на 02.62.2023 г. във вестник "24-часа" и вестник "Народен приятел".
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса 03.07.2023 г.