Обява за откриване на конкурс за избор на управител на Авицена ЕООД - публикувана на 21.07.2023г.