Обява за персонал детска градина "Слънце"
Класиране на кандидати за длъжността учител ДГ "Слънце" Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност учител в ДГ "Слънце" гр. Айтос Обява учители Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност учител Одобрени кандидати за длъжност учител Обява ЗАС Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност ЗАС Одобрени кандидати за длъжност ЗАС Обява помощник възпитатели Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност помощник възпитател Одобрени кандидати за длъжност помощник възпитател Обява логопед Списък на допуснати кандидати - Логопед Одобрени кандидати за длъжност логопед Обява работник поддръжка (огняр) Списък на допуснати кандидати - Работник поддръжка (огняр) Одобрени кандидати за длъжност работник поддръжка (огняр) Обява медицинска сестра Списък на допуснати кандидати - Медицинска сестра Одобрени кандидати за длъжност медицинска сестра