Обява прием за кандидат-потребители - 18.12.2015 г.