Обява прием на персонал в Звено за услуги в домашна среда - 18.01.2016 г.