Обява прием за потребители - II етап - 29.02.2016 г.