Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Авицена” ЕООД – гр.Айтос