ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I АЙТОС - ПУБЛИКУВАНА НА 15.12.2023Г.

Срок и място  за подаване на документите – до16:00ч. на 02.01.2024г.в Център за административно обслужване.