ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ГЕНГЕР ЕООД - ПУБЛИКУВАНА НА 19.01.2024Г.

Срок и място  за подаване на документите – до 16:00ч. на 05.02 .2024г. в Център за административно обслужване.