Обявление за набиране на кандидати за сключване на граждански договор за изпълнение на дейност: "Оператор на язовирни стени".